Brožov

O městu Brožov

Popis

Brožov byl založen flotilou uprchlíků ze Zlenického království. Od zbytku Tornelionu jej odděluje rozsáhlý a magicky velmi aktivní hvozd. Samotné město Brožov je postavené na troskách nejméně dvou dalších civilizací a za dobu krátké existence se v něm vystřídal nespočet vlád a zřízení. Od roku 1518 je Gelreánskou exklávou pod správou místodržícího Lucassa Katcheria d´Foret Noire.

Brožov má k dispozici přístav a pozemní cestu vedoucí skrz hvozd a ustící do Denardského velkoknížectví. Hvozd představuje riskantní, ale bohatá naleziště surovin. Známé jsou nově otevřené doly na stříbro a magicky aktivní Theolit. Potravinově si Brožov zatím vystačí i když často dochází k rozmýškám na hranicích hvozdu.

V Brožově je řada progresivních cechů a oblast je bohatá na nerosty a podivné věci.

Obyvatelstvo

Lze se zde setkat téměř se všemi rasami obývajícími Tornelion.

Zvláštnosti

Magie je v Brožově silnější a méně zvladatelná než na zbytku kontinentu. I zkušení mágové se musí aklimatizovat a postupovat velmi opatrně. Podle všeho je zde opona mezi naším světem a Astrálem velmi tenká. 

Hvozd je posetý ruinami různého stáří. Jeho nestálá povaha dokáže překvapit i jinak velmi otrlé dobrodruhy.