Tvorba postavy

 

Každou postavu si tvoří sám hráč, buď před hrou, nebo v jejím průběhu (například po smrti té předchozí). Na registraci pak obdrží její glejt, tím postava vstupuje do hry.

!!!Postavy bez glejtu neexistují a nebudou tolerovány!!!

Nová postava

Pokud hráč nemá přenesenou postavu z minulého ročníku hry, nebo je během hry jeho současná postava zcela zabita (přijde o všechny sponky), vytvoří si v registraci postavu novou a dostane nový herní glejt (jakási fantasy občanka, kterou musí mít hráč vždy u sebe).

Součástí registrace je i schvalování kostýmů, zbraní a zbrojí, stejně jako fasování herních předmětů a peněz.

Nová postava je dospělý obyvatel. Má 3 životy, nemá žádné dovednosti a smí bojovat pouze se zbraněmi vypsanými níže:

Tvorba postavy se skládá ze dvou rovnocenně důležitých částí:

Jak přistoupit k tvorbě postavy

Při tvorbě postavy je třeba si zodpovědět množství otázek. Ty následující jsou alespoň stručným návodem:

Jakou postavu chci hrát?

Jaký je charakter postavy?

Jaké jsou cíle postavy?

Co postava umí nebo se chce naučit?

Jaká je historie postavy?

!!!Každá postava musí pocházet z kontinentu (Tornelionu) či astrálu!!!

Zlaté pravidlo tvoření postavy

Je možné si vytvořit i postavu nestandardní, která neodpovídá danému nastavení ras, schopností atd. V tom případě je, ale důležité dát včas vědět. A o svém záměru se poradit s organizačním týmem.

>>> facebook (preferujeme) / email: zlenicepj@email.cz <<<

 

Přenášení postav z minulých ročníků

Je možné pokračovat ve hraní postav, které byli aktivně hrány v minulém nebo předminulém roce. Při registraci stačí nahlásit své jméno, nebo jméno postavy. K postavě bude následně vypracován nový glejt, kam se převedou její dovednosti a majetek (pokud nějaký měla).

!!!Bylinky, suroviny a lektvary se do dalších ročníků nepřenáší!!!

!!!Na konci hry v roce 2020 bude možné uložit mince jen do celkové hodnoty 4 zlatých!!!

Organizátoři si vymezují právo nezapsat některé dovednosti nebo nepřidělit některé předměty, které si hráč nechal zapsat. Důvodem není snaha o oslabení vaší postavy do další hry, ale spíše kompatibilita s některými novými nebo pozměněnými pravidly, popřípadě prostý fakt, že některé předměty nebudou v letošní hře vůbec využity.

 

Povolání / archetyp / dovednost

Povolání

Povolání vaší postavy informuje o tom, jakou cestou se vaše postava vydala. Každé povolání má svého mistra (organizátorská herní postava), který učí dovednosti spadající pod jeho pravomoci.

Základní povolání jsou:

Počet povolání, které postava během hry může získat, není omezen.

Archetyp

Archetypy jsou konkrétní směry v rámci jednoho povolání kombinující konkrétní dovednosti, které většinou směřují k jednomu cíli. Konkrétní seznamy archetypů lze najít v pravidlech jednotlivých povolání (jsou i povolání, které mají jen jeden archetyp).

Na rozdíl od povolání v rámci archetypů existují jisté limity:

Dovednosti

Jsou to právě herní dovednosti, které odlišují hráče od herní postavy. Jsou to schopnosti kouzlit, vykrádat kapsy, míchat magické lektvary...

Míru zvládnutí dovednosti (a s tím související rozsah schopností) udává jejich stupeň (I., II., III., IV.).

Lepšího zvládnutí většiny dovedností lze dosáhnout učením u mistra po splnění jeho podmínek a úkolů.

Popis dovedností je kumulativní, vyšší stupeň vždy zahrnuje schopnosti stupně předchozího.

 

Společenské role

Ve městě existují určité pozice, o které se mohou postavy ucházet. Mezi ně patří například výběrčí daní, soudce, kapitán městské stráže a mnohé další.

Role, o které se postava nemůže ucházet, je pozice mistra, místodržícího města a další role zajišťované organizátory (zlaté a stříbrné šerpy).

 

Herní kostým

Kouzlo Zlenic tkví mimo jiné i v kostýmech. V rámci zachování herní atmosféry je každý z účastníků povinen obstarat si vlastní kostým. V případě, že tak neučiní, může tato skutečnost vyústit v nevpuštění do hry. Inspiraci na zajímavý kostým lze nalézt na internetu (nejrůznější fantasy / historické akce). S výrobou kostýmu je možné pomoci, případně pak po dohodě lze kostým v omezené míře zapůjčit.

Tolerovatelné minimum

Tolerovaný kostým může obsahovat součásti moderního oblečení, které však musí být co nejvíce zakryté. Tradiční problém představuje obuv, která musí být překrytá návleky z kůže, kožešiny či látky takovým způsobem, aby nerušila. Tolerovatelné jsou z moderní obuvi pouze kožené sandály, kožené holínky (jezdecké)...

Pro vytvoření prvního kostýmu, který splňuje alespoň požadavky tolerovatelného minima, je vhodné použít raději jednodušší varianty, nenáročné na materiál a zkušenosti s výrobou (volné tuniky, košile). Rovněž se vyplatí používat přírodní materiály (len, vlna, kůže), které v horkém i chladném počasí nabízejí poměrně značný komfort (na rozdíl od “umělotiny”), vypadají autentičtěji a více vydrží.

Co není kostým a nesmí být vidět

Moderní oblečení nijak nezakryté (nepomůže ani roztrhání a obarvení), nápisy, loga výrobců, moderní vzory (včetně oblíbených maskovacích) atp. Další zlo představuje moderní nezakrytá obuv (obzvláště ta mající křiklavé barvy).

!!!Po celou dobu hry (od úvodního divadla, do ukončení hry organizátory) platí kostýmová povinnost!!!