Bojové efekty

Doba boje

Ve hře se mnoho schopností odkazuje na boj ("do konce boje" atd...). Meze boje lze stanovit intuitivně, přesto pro úplnost pravidel je zde přesná definice.

Pro každou postavu začíná boj první bojovou aktivitou, která je vyvolaná ať už jí samotnou, nebo jejím okolím (za zahájení boje se považuje i blížící se běžící nepřítel s napřaženou zbraní). Boj končí v momentě, kdy šarvátka / bitva, do které byla postava zapletena, skončí, a nebo se postava vzdálí tak daleko, že nemá možnost vidět ani slyšet žádné projevy bojů dané šarvátky / bitvy.

 

Bojové efekty obecně

Aby herní boj mohl probíhat dynamicky a neměnil se v diskuzní kroužek, máme u efektů, které hráčské postavy proti sobě navzájem používají, předem stanovená hesla která označujeme za bojové efekty. Tyto efekty pak dále rozdělujeme na magické a nemagické v rámci uplatnění dalších herních mechanik.

Magické bojové efekty

"Past"

"Lehké"

"Štít"

"Antimagie"

"Mráz"

"Strach"

"Vlna"

"Žár"

"Stáze"

"Těžké"

"Spánek"

"Plošný"

Nemagické bojové efekty

“Průraz”

“Podřezání

“Jed”

Zničení štítu

“Omráčení”

Spadla Klec

 

Kombinace bojových efektů mezi sebou a zbraněmi

Magické bojové efekty použité na zbraň
Nemagické bojové efekty použité na zbraň