Řád Draka (Ordo Eqites Igni)

Řád, který vnímá dračí symboliku s odkazem na dávnou báji jako cestu k upevňování víry v sebe sama. Podle báje z dob, kdy lidé žili v říši bohů a sloužili jim, nabídl Rudý Drak lidem jablka ze stromu poznání. Lidé skrze ně poznali svou vlastní sílu a vzepřeli se bohům. Ti je za to vyhnali ze svého světa. Řád si klade za povinnost chránit veškeré lidstvo před hněvem bohů, neustále se zlepšovat a sílit, aby se jednoho dne v poslední bitvě mohli vyrovnat síle bohů. Vyznává řád, sílu, vytrvalost a odvahu. Zatracuje zahálku, modlářství, násilí na lidech víry a slabost.