Konkláve

Společenství postav vládnoucích magií, organizované za účelem hájení právoplatného místa vznešeného umění magie ve městě Brožov a v jeho okolí. Konkláve zaštiťuje profesní zájmy svých členů a dbá na vysoký standard magických služeb poskytovaných jejími členy. Konkláve je řízena radou, a jako své členy přijímá pouze uchazeče s rozvinutým magickým talentem.