O Astrálu, astrálech a démonech

Mnoho z vás na svých cestách zajisté potkalo pojem Astrál. Ne všichni si však pod tímto slovem něco vybaví, a ne všichni z těch, kdo ano, si to vybaví správně. Přečtěte si tedy následujících několik řádků o tom, co Astrál je, jak se k němu stavět.

Než se pustíme do vysvětlování vztahů, je třeba zavést několik pojmů:

Tyto objekty můžeme schématicky znázornit obrázkem:

Astrál a sféry

Jak je vidět, Astrál je jakýsi prostor kolem našeho hmotného světa. V tomto prostoru jsou rozmístěny Sféry, což jsou jakési podprostory nebo ohraničené oblasti. Někteří z badatelů se domnívají, že i náš svět je jednou ze sfér v našem Astrálu.

K informaci o "našem Astrálu": někteří badatelé a filosofové, zejména pak vrchní kněží mocných náboženství připouští existenci i jiných takových komplexů. K této myšlence je vede zejména to, jak bohové odpovídají na otázky ohledně Astrálu, jak se bohové v Astrálu projevují a jak se obecně k celému Astrálu staví. Situace tak, jak ji zatím dokážeme popsat a jak ji chápeme, vypadá přibližně následovně:

Bohové a astrál

Sféry

Sféry obecně mohou mít naprosto odlišný charakter od charakteru našeho světa. Anebo naopak mu mohou být velice podobné. Můžete narazit na sféru, kde vše bude fungovat úplně jinak než v našem hmotném světě, a tedy v něm ani vaše tělo nebude drženo nadále pohromadě. V takové sféře můžete i zahynout nebo přijít o část své životaschopnosti (sponku). Naopak je možné, že budou existovat sféry, v nichž budete moci fungovat téměř bez vynaložení jakékoliv energie.

Sféry Astrálem pravděpodobně putují - může se stát, že na sféru, na kterou jste narazili včera hned za branou, dnes nenarazíte vůbec a podobně. Navíc, sféry mají vždy od konkrétní brány různou vzdálenost. To znamená, že jednak cesta do nich může být rozdílně náročná, jednak kontaktování takových sfér může vyžadovat mnohem více energie a navíc se k některým ani nemusíte dostat či "dovolat".

Astrální bytosti

 Každého obyvatele Astrálu nazýváme astrály. Ano, není to úplně šikovné, ale historicky se tento název zažil. Proto, pokud budu mluvit o Astrálu jako místě, bude vždy s kapitálkou, pokud o astrálu jako bytosti, bude s malým a. Tak, jako se liší sféry navzájem a jako se liší od našeho světa, mohou se lišit i astrálové. Někteří z nich mohou vypadat naprosto jako pozemská stvoření, někteří i jako lidé. Naopak jiní astrálové mohou mít pekelná křídla, rohy, jinou barvu, vícero končetin a podobně. Dokonce, některé bytosti nemají ani podstatu schopnou existence v našem světě. Proto některé z těchto bytostí musí najít hostitele.

Speciálním případem astrála je démon. Tito astrálové jsou spjatí s jedním z nejzlejších (v obecném pojetí a chápání) bohů - s Dargalem. Bůh Dargalos si nebere servítky s vražděním a masovým obětováním nevěřících. A démoni, jakožto jeho posluhovači, jsou jeho rukou i ústy v našem světě a oddaně plní jeho vůli. Tento bůh však nyní na Tornelionu není příliš aktivní, a proto se prosím vyvaruj zmínkám o něm i o jeho poskocích. Pro obyvatele Astrálu tedy používej označení astrálové - slovo démon v Brožově i na celém Tornelionu raději nepouštěj z úst. Čím méně pozornosti tomuto věnuješ, tím lépe - tomu věř.

Jak bylo zmíněno - podstata každého astrála je závislá na jeho původu. Každý astrál tedy dokáže nejsnáz existovat v své domovské sféře. Bytí mimo tuto sféru však stojí každého jedince mnoho energie. Představte si ovčí (vymyté) střívko naplněné vzduchem a zavázané. Dokud ho máte na vzduchu, kterým je tvořeno, skoro ho v ruce necítíte. Pokud ho však potopíte pod vodní hladinu, začne se zmítat a tlačit se k hladině. Udržet ho pod hladinou bude stát dost energie. A obdobně se cítí astrálové mimo své sféry. Je naprosto běžné, že astrálové platí energií, která je rovna jedné životaschopnosti (sponce) denně. Pokud se jim tuto energii nepovede splatit, přichází postupně o své dovednosti a schopnosti a mizí jejich vlastní sponky! Někteří z astrálů našli jiné způsoby, kterými tuto energii získávají, ale vždy je samotný pobyt "u nás" něco stojí. Navíc, čím odlišnější astrál je, tím více energie platí.

Doporučení pro tvorbu postavy: Pokud právě přemýšlíš, že by pro tebe bylo super hrát astrála - zamysli se nad tím, proč to děláš. Ano - otevírá ti to nějaké možnosti. Můžeš si zkusit vymyslet téměř cokoliv. Dokonce i speciální výhody. Věz však, že za všechno speciální budeš platit. Cena za astrála (pokud se nám neozveš a nevymyslíme jinou cestu) začíná na 1 sponce za den! To znamená, že jednou denně budeš muset někoho zabít/vysát jen proto, že existuješ na našem světě. Pokud si vymyslíš něco dalšího, bude tě to stát víc a víc energie - pravděpodobně cizí energie. Na stranu druhou! I na kontinentě je mnoho míst, kde žijí dozajista zajímaví tvorové! Proto dobře radíme - zamysli se, zda tvá postava opravdu musí být astrálem. Zda by se daná bytost nemohla narodit někde na kontinentu. Víly v neprobádaném lese, okřídlení rohatí mohou být jeskyními netopýřími lidmi z hor a podobně. Více se původu postavy věnujeme ve speciálním článku - odkaz tě dovede na článek "Původ postavy".