Ostrov - Pravidla

Jedná se o Grand Strategy RPG, v jejímž průběhu půjde o kolonizaci nového ostrova, a kde ne vše bude svázáno pravidly. V některých případech bude rozhodovat kostka, v některých případech bude rozhodovat roleplay či nápad a jeho prosazení, ale konečné slovo bude mít vždy vypravěč.

1.1 Systém osidlování ostrova

Počet

Typ državy/Správního celku

Skládá se z

Ikona na mapě

Správní celky

1

Království

4 Vévodství

4

Vévodství

5 Knížectví

20

Knížectví

5 Držav (různých dle daného knížectví)

Državy

10

Alchymistická věž

X

10

Lesní tábor

X

10

Magická věž

X

10

Pevnost

X

10

Svatyně

X

10

Vesnice

X

40

Ruina

X

 

1.2 Lenní systém

1.3 Akce hráčů

1.3.1 Budovy

1.3.1.1 Správní budova

1.3.1.2    Hospoda

1.3.1.3    Strážnice

1.3.1.4    Kasárna

1.3.1.5    Speciální budova

Typ državy

Povolání

Speciální Produkce

Alchymistická věž

Alchymista

Mastičkáři

Lesní tábor

Hraničář/Druid

Stopaři

Magická věž

Mág

Adepti

Pevnost

Válečník

Bojovníci

Svatyně

Kněz

Léčitelé

Vesnice

Zloděj

Zvědi (hospoda)

Ruina

Kdokoliv

Krystalická mana

1.3.1.6    Přístav

1.3.1.7    Opevnění

1.3.1.8    Osada

1.3.2 Pohyb oddíly

1.4           Boj

1.4.1        Bitva v poli

  1. Dojde k odhalení síly všech zúčastněných stran
  2. Dojde k hodu za adepty – zasaženy jsou přednostně standardní jednotky. Pokud protistrana žádné standardní jednotky nemá, tak dojde k náhodnému výběru speciálních jednotek.
  3. Dojde k hodu za jednotky účastnící se boje a ke spočtení zásahů (každá 5-6 je zásah) - zasaženy jsou přednostně standardní jednotky. Pokud protistrana žádné standardní jednotky nemá, tak dojde k náhodnému výběru speciálních jednotek.
  4. Pokud se nějaká strana rozhodne ustoupit (případně má navolenou – domluvenou s vypravěčem ústupovou strategii, jejíž podmínky byly splněny), tak dojde k rozprášení zbylých jednotek a k jejich seskupení v nejbližší državě ústupové strany (pokud to dává alespoň trochu smysl – na uvážení vypravěče)
  5. Pokud nikdo neustoupil, tak se bitva opakuje.
  6. Po skončení bitvy dojde k hodu za léčitele a k případnému zachránění jednotek.

1.4.2        Dobývání državy

1.5           Obecná pravidla