O historii města Brožova

Tento krátký popis událostí sepsal Žofka, toho času zdejší mistr učenosti, by všem obyvatelům i příchozím udělal jasno v základních zeměpisných a dějepravných spojitostech. Chápejte tedy následující řádky jako vodítko k tomu, kde Brožov leží, čím je a čím vším možná býval.

Dovolím si začít historií blízkou, tedy tím, co přinesl náš věk. Město Brožov, tak jak jej známe, založilo několik desítek osadníků, kterým se podařilo opustit svůj zanikající kontinent a přežít dalekou plavbu mořem. Již nežije mnoho původních obyvatel, a ti, kdo tuto dobu pamatují, o ní raději nemluví. Zvěrstva, která tito osadníci museli vidět, byla podle všeho tak děsivá, že je mysl každého jednoho pamětníka ukryla někam hluboko, odkud je již nikdo nedostane.

(Pokud se ti při hře naskytne možnost číst cokoliv, co se odvolává na zákonitosti starého kontinentu, události na něm proběhlé či popisuje jakýkoliv postup - např. popis rituálu - aplikovaný na půdě starého kontinentu, vnímej tyto informace pouze jako legendu. Na místě, kde se nacházíš, i příroda funguje jinak. Navíc - pokud na takový text narazíš, upozorni naň, prosím, někoho z organizátorů.)

Jak pravili pamětníci, s nimiž jsem měl tu čest mluvit, celá výprava připlula po několikaleté plavbě nehostinným mořem k břehům nového kontinentu. Místa, odkud každý - i magií naprosto nepoznamenaný - tvor cítil podivnou sílu.

Když stanula první noha na kontinentu, bylo jasné, že zde celá výprava nějakou dobu pobude. Místo se zdálo býti více než vhodné k rozbití třeba jen dočasného tábora. Po chvilce klestění cest a prostoru pro stany a primitivní obydlí narazili osadníci na pozůstatky budov. Právě připluvší zajisté nebyli prvními obyvateli tohoto poloostrova.

Po tolika dnech, týdnech a měsících na vodě snad všichni členové spásné výpravy uvítali pevnou půdu pod nohama. Není tedy divu, že z dočasného tábořiště začalo postupně vznikat město. A to město dodnes nese jméno Brožov. O tom, kde se toto jméno vzalo, se vede mnoho sporů. Pravdu - tu se již nikdo nedozví. A hledat ji, to by bylo ztrátou cenného času.

V městě se vystřídalo mnoho různých zřízení. Malých monarchií i náznaků demokratických, byrokratických zřízení, v kterých ani sami bohové neměli jasno. V nejbližších letech, zdá se, bude město vždy spravovat jedna osoba. Zdali tomu tak ale opravdu bude, to má v rukou sám Osud. Do politiky nebudu zabrušovat ... Však to znáte.

Snad jednu událost - či období - bych ještě z novodobé historie Brožova měl zmínit, a to sice existenci jakési bariéry, která bránila město před divokou magií. Nejen o divoké magii se dočteš v krátkém pojednání o magickém potenciálu celého místa. Situace s bariérou se však zkomplikovala událostmi, o nichž vám možná někdy napíši. Anebo vám o nich povím u večerního ohně či při ranním lovu.

 

Zajímavější však je historie daleká. Zdá se, že ne jedna civilizace obývala zdejší kraje. Snad kvůli magické zvláštnosti celého místa (o té se můžeš dočíst tady) byla tato lokalita tak oblíbenou. V současnosti známe minimálně dvě civilizace, které tento kus země obývaly před námi. Tou historicky bližší byla civilizace Halzatská. O té nevíme mnoho - snad jen, že se zde objevila knihovna a že tento národ (nebo tato civilizace) zaručeně na místě žila v nedaleké minulosti. Hovořila totiž jazykem, kterým hovoříme a píšeme dodnes a v kterém čteš i tento text.

Z svého pohledu musím přiznat, že tato civilizace nám již nemá moc co nabídnout. Jejich znalosti o moc nepřevyšovaly ty naše. To něco málo, co badatelé hledali - zejména pak bájný poklad - to už našli. Proto bych studiu Halzatu a jeho minulosti nevěnoval mnoho energie.

Další - o něco zajímavější civilizací zde žijící - byla však zatím nepojmenovaná civilizace záhadných. Někteří jim, dle snu jednoho z místních, přezdívají archeognomové, jiní jim říkají pralidé, či prvolidé. Žádné z těchto jmen však není podloženo nějakým objevem, či výzkumem. Jedná se jen o jakési dočasné názvy. Jediné, co víme, je, že tato civilizace mluvila i psala naprosto odlišným jazykem a písmem než my. Někteří hloubaví již dokázali pár textů přeložit. Nesnaž se je (či nás), kdo již tímto jazykem vládne, donutit tě mu naučit. Bohužel - je kryto jakýmsi (snad božským) způsobem. (více o čtení zde)

Tato civilizace prvolidí, ta podle všeho byla svým učením daleko před námi. Někteří se dokonce domnívají, že luštěním jejich písma a jazyka dojdou nekonečnému vědění. I já osobně, přiznávám, v této kultuře vidím veliké kouzlo a mnohá tajemství. Sám vlastním několik knih a rád je poskytnu k čtení zapáleným badatelům.

V okolí Brožova i v městě samotném se našlo již několik pozoruhodných artefaktů a pozůstatků této civilizace. Některé z nich - po odhalení všem podnebným, magickým a dalším (bytostným nevýjimaje) vlivům - pomalu chátrají. Je otázka, kolik z nich tu zůstane do dalších let. Těmto všem se budu - dá li Kokosandra dostatek času - věnovat v spisech dalších.

 

Pokud v mysli vyvstanou konkrétní dotazy, rád je zodpovím. Stačí nechat zprávu v schránce před zvonicí.