Shrnutí ročníku 2021

Brožov

Baron André von Durchblauch

Baron přijel do Brožova s posláním výzkumu theolitu a zajišťování těžby. Pomocí nemalé posádky a najatých dobrodruhů vyšetřoval přítomnost záhadných nestvůr napadajících karavany a těžaře a přišel na důvod proč je Brožovský hvozd již po leta takto nebezpečný. Vlivem slabší hranice mezi Brožovem a astrálem se na různých místech v lese objevovaly trhliny, kterými sem procházely bytosti z jiných světů. S pomocí jedné rohaté astrální cestovatelky a svitku ze starých ruin se podařilo zjistit jak trhliny zavírat a především jak využít plný potenciál theolitu. Následně se Baronovi muži postupně utkali s gholgy, clufy a faunoformy a uzavřeli jejich trhliny, zatímco jen tak tak odolávali útokům lesních lidí, jež viděli jak se s proradnými faunoformy spřáhli. 

Jejich činy však nezůstaly nepovšimnuty a temné síly z astrálu brzy spustily protiútok. Temný pán faunoformů zvaný Faunlord otevřel nad pevností trhlinu a vyslal vpřed své nejlítější válečníky - Zlatou legii. Hrdinové podcenili přípravy a brzy byli zaskočeni silou svých nepřátel. Ještě před polednem pevnost byla v plamenech a většina mužů mrtvá. Hraničářské posily již nalezly jen střeva rozvěšená po hradbách a mastný flek tam, kde stál baronův zástupce. Baron, který silou vědy útok přežil, brzy shromáždil přeživší a zavelel k poslednímu zoufalému útoku. Tušíc, že zlotřilí lesní lidé je považují za mrtvé, vyslal své muže, aby využili elementu překvapení a dobyli jejich tábor. Najatí hraničáři však nedokázali neuposlechnout hlasu svého srdce a pokusili se o poslední vyjednávání - obzvlášť když byl dryádí královně zrovna přiveden samotný Inspektor, jenž byl obviněn z její otravy. Přítomný Velekněz Šataz však královnu v průběhu jednání urazil a to se pak rychle zvrhlo v krvavou řež. Poslední z baronových mužů byli povražděni, pevnost vypálena a Baronovi nezbylo než požádat Místodržícího o azyl a informovat jej o ztrátě všech dolů a o spojené armádě lesních lidí a astrálů, jež nyní ovládá les. Poté, co viděl jak byl jeho kolega z Gelreánu - inspektor Mered popraven, propadl paranoie, pití a gamblingu a nakonec se v brzkých ranních hodinách z města vytratil na nejbližší lodi.

 

Místodržící Luccasso Katcherio d´ Foret Noire

Leč Královna Xelesie I. vyslala do Brožova své pověřence, aby dohlíželi na těžbu, export a především výzkum theolitu, Místodržící Katcherio nenechal Brožov pozadu. Vysílal své věrné na nebezpečné výpravy a osobně vedl sestavování prastarého stroje, jenž měl být nabit energií z theolitu. Při výzkumu však došlo k nehodě a místo Stroje byl nabit sám Místodržící. Vzhledem k ovlivnění theolitovou energií začal Místodržící brzy vykazovat zvláštní příznaky a celé město tak mělo obavy o jeho příčetnost a zdraví. Objevily se dokonce drobné vzpoury a Inspektor se jej neúspěšně pokusil odvézt do Galmory. Prohlídky alchymistů však prokázaly, že Katcherio je psychicky a fyzicky v pořádku, ba naopak se cítí líp než kdy předtím... Výzkumy na vybití Místodržícího tedy byly zastaveny a alchymisti jej usadili na theolitový trůn.

Éra vědy právě začíná!

 

Inspektor Mered ve městě úspěšně dohlížel na užívání a export theolitu a řešil pašerácké aktivity. Nakonec však byl obviněn z otravy lesního lidu a popraven po pokusu zbavit místodržícího Katcheria jeho postu a převézt jej na pozorování do Galmory. Královna Xelesie I. z toho rozhodně není nadšená a očekává rychlé vyšetření a potrestání viníků. 

 

Královští výkupčí

Královna vyslala tento úspěšný obchodnický pár, aby řídil složitý výkup a export theolitu a obohatil místní obyvatelstvo o zboží z hlavního města. Ve své misi byli úspěšní neb s pomocí místních dobrodruhů hrdinně ubránili karavany a dopravili královně nemalé množství theolitu. Sláva koruně! Sláva theolitu!

 

Lesní lid vedený dryádí královnou Zoe Vespern Cernunn přišel do Brožovského hvozdu, aby uctil místní posvátný strom. Jejich očistný pobyt byl však narušován hlasitou těžbou z dolu, který byl nebezpečně blízko kořenů Stromu. Lesní lidé se tedy pokusili o vyjednávání, které však skončilo pokusem o jejich otravu. Nakonec vlivem theolitu ze studánky byli posíleni a rozhodli se svou novou sílu použít pro boj s Baronem. Další pokusy o vyjednávání již byly marné a končily především fackami a vychrstnutým pitím. Leč karavany byly ubráněny, samotné doly a Baronova pevnost podlehly náporu jejich ostří. Dryádí královna také uzavřela spojenectví s faunoformy a astrály a tak nakonec společnými silami ovládli les. Druidové v mezičase přišli na to jak zbavit lesní lid jeho theolitových schopností a zabránit dalšímu zhoubnému prorůstání theolitu skrze les. Lesnímu lidu, který si na theolitové opojení navykl, se tato myšlenka nelíbila, a tak vytáhl do boje i proti druidům. Rituál se však druidům vydařil a lesní lid byl poražen při památné bitvě u akvaduktu. Samotná královna obdržela zpět flákanec a místodržící Katcherio jí velmi potupně odnesl do Brožova, kde setrvává na nedobrovolné návštěvě. Nikdo neví jak v jejich domovině přijmou zprávy o své královně a jak to ovlivní ochotu nechat karavany být.

 

Theolit - spojené síly druidů a alchymistů nakonec zastavily nekontrolovatelný průsak astrálních sil a šíření theolitu hvozdem se zastavilo. I přes tento zákrok prý důlmistři odhadují zásoby nabitého kamene na dekády a alchymisté Gelreánu a celého světa se těší na nové obzory, které tento materiál nabízí. 

 

Démonek

Za pomoci hrdinů a badatelů byla astrální cestovatelka zbavena své kletby a přeměněna v empatika. Jelikož svůj trest za otevření astrální trhliny si již odpykala a zároveň napomohla k jejímu zavření, nic nebránilo tomu, aby se stala čestným občanem Brožova.

 

Brožov se stává skutečným ostrovem civilizace, včetně neduhů jako je kriminalita: krádeže, drogy a další zábavnosti. Z drog místní holdují lokálním odrůdám Tuřínu a Dahirskému Cukříku. Městská Garda s kapitánem Chaolem Westfalem však udržuje nekalé živly na uzdě a tak Brožov patří mezi ta bezpečnější města.

 

Osobní/skupinové

Hvězda

Hvezda Ethelwen sedí na břehu zálivu a pozoruje pomalu odplouvající loď. “Hvězdný otče, smrtelníci jsou podivní, ale myslím že tu ještě chvílí zůstanu.”  Pak se otočí za kroky přicházejícího rytíře a barda Thomldena.

 

Řád Rudého draka - Řád rudého draka vyslyšel baronovo volání o pomoc a hrdinně bránil lesní pevnost na soumraku jejích dnů. Jen zázrakem samotného Draka přežili bitvu se Zlatou legií a opustili hořící pevnost. Poslední příkaz, který jim Baron vydal, bylo vést trestnou výpravu posledních přeživších, aby ztrestala lesní lid za spřáhnutí se s proradnými faunoformy a jejich temným pánem. Tato výprava se brzy zvrhla v neúspěšný lesní soud inspektora a posléze v bitvu, která se Řádu málem stala osudnou. Odplaty se Řádu dostalo až v bitvě u akvaduktu.

 

Lovci nočních můr - Frederik a Sven De Neuvillové spolu s mnoha členy své družiny  odcestovali zpět do své domoviny na severu na území Igramotských rytířů. Svědci je viděli nakládat opravdu velkou bednu a v Brožově se přijímaly sázky na to co v ní bylo. Mezi nejčastějšími typy bylo tělo náčelníka Orena Obersonna, vinného za vypálení jejich rodného sídla, upír, nebo dokonce pašovaný theolit.

 

Baron Joshua, známá hlava cechu kupců s tuříny, byl  obviněný z mnoha zločinů počínaje vraždou a konče nelegalními praktikami. Ještě před soudem byl nalezen mrtev ve své cele.  Panují obavy, že bez patřičných opatření o něm ještě uslyšíme. Kupci s tuříny všechna obvinění popírají a odvolávají se na řadu zásadních pochybení při vedení soudního procesu jakož na neoprávněné zabavení značného finančního obnosu.


Kasíno U Rudé lišky: Hazard očividně vydělává a i přes potíže s místním podsvětím se říká, že peníze, které brožovští prohráli, stačily na zakoupení slušně vybavené lodě.

 

Politické

Gelreán - ovlivnění Katcheria theolitem a roztržka mezi ním a inspektorem vytvořila trhlinu ve vztazích mezi Brožovem a zbytkem Gelreánu. Mezi šlechtou sílí hlasy, že královna by měla místodržícího okamžitě povolat a neuposlechne-li tak jej i silou sesadit. Mnozí citují minulé tragédie, ke kterým vedlo neřízené zahrávaní si s magickými silami. 

 

Dahir a kult Sýfy - Agent Abdul, jinak známý též jako první důstojník Lynyrd na lodi Smrtihlav, zahynul s výpravou Dahirských uctívačů při pokusu unést Hvězdu pro bohyni Sýfu. Říká se, že náklad theolitu se ztratil někde v průsmycích Kjerstadských hor. Přeživší vyprávěli že karavanu přepadli muži v pouštních burnusech oblíbených v Dahiru.  

Sýfa utrpěla značné ztráty. Přišla o agenta, jednotku elitních válečníků, kteří měli pomoci dryádí královně Zoe Vespern Cernunn zničit nenáviděný Brožov, a nezískala ani jeden theolit.  

 

Dahirští rebelové  - rebelům se i přes nehody na cestách povedlo dostat svého muže do Brožova a jemu se pod nenápadným zevnějškem povedlo získat celý jeden náklad. Nyní mají nezanedbatelný objem theolitu, dost na to aby provedli výzkum a zjistili proč Sýfa po theolitu tak moc touží. Možná že již brzy bude odpor nejen marný.

 

Lathmora - dokumenty inspektora Mereda unikly a odhalily že z Brožova unikl náklad theolitu a zamíříl okružní cestou do Lathmory. Lathmorští alchymisté se prý nemohou dočkat a vybírají kasičky a matrace na úplatky.

 

Ingramotští rytíři - povídá se že že v kruzích řádu probíhá intenzivní alchymistický výzkum a rivalita nad vzorky theolitu a tajnými dokumenty, které prý přivezla rychlá loď.

 

Elsean - Thomldenova eskapáda s hvězdou Ethelwin se dostala k uším  jeho bývalé patronky paní Órly z Dubhu. Bezstarostná léta mladého rytíře možná skončí.

 

Skendské državy - pokus náčelníka Erona Oberlsona pobrat co se dá  v dole U Kořenové svatyně pro Jarla Ottmara nedopadl nejlépe. Sám Eron byl zabit v souboji na nože i když jeho prvnímu důstojníkovi Kristianovi a lodi Hildegarda se povedlo uniknout hněvu bratří De Neuvillových. Jestli se jim povedlo nějaký theolit odvézt zůstává záhadou.