Zzz - Svěcení relikvií

(již neplatná dovednost kněží)