Svěcení relikvií

Postava dokáže vytvářet relikvie vázané ke své víře s rozličným účinkem, který závisí na naturelu božstva i předmětu, který je posvátným srdcem relikvie. Všechny relikvie zahání „zlé“ z dohledu, nejsou-li zlí doprovázeni knězem či nedrží-li vlastní relikvii.

1: Relikvie ovlivňuje pouze svého nositele.

2: Relikvie ovlivňuje plochu (zpravidla území o určitém poloměru ve svém okolí) a všechny postavy v zasaženém území.

3: Je-li relikvie držena v chrámu o minimálně 3 oltářích, který trvale chrání strážce víry, pak ovlivňuje svět a všechny i nezlé bytosti a postavy. Není-li první podmínka splněna, relikvie ovlivňuje pouze všechny „zlé“ z pohledu víry na celém světě, ale ostatní nikoliv.