Animismus

Schopnost komunikovat s přírodními dušemi. Duše mohou oplátkou za určitou protislužbu poskytnout pomoc, radu, surovinu či něco jiného. Rovněž lze s jejich pomocí vytvořit medicínu (za užití příslušné dovednosti).

1: Postava dokáže komunikovat s běžnými dušemi.

2: Postava dokáže komunikovat s velkými dušemi.