Zzz - Jed na míru

(již neplatná dovednost zlodějů)