Zzz - Zneškodnění pasti

(již neplatná dovednost zlodějů)