Božská léčba

Dovednost, která léčiteli umožňuje využít léčby prostřednictvím svého boha ve formě speciálního rituálu. (Nevyžaduje náklonnost boží.) Lze vykonávat pouze na vysvěceném místě u oltáře.

1: Postava může vyléčit jednu osobu, lehká zranění po 15min, těžké zranění za 30 minut soustavného nepřerušeného rituálu

2: Postava může vyléčit skupinu osob v rámci jednoho rituálu. Maximum léčených osob činí třetinu počtu věřících účastnících se rituálu léčby.

3: Postava může jednou za hru prostřednictvím ceremonie vyléčit jednu postavu od všech nemocí či účinků jakýchkoliv jedů apod. Léčivou ceremonií může dojít i k vrácení životaschopnosti jedinci (+ sponka).