Svaté slovo

Svaté slovo je dovednost, která postavě umožňuje podporovat spolubojovníky slovem božím.

1: Postava souvislým hlasitým pronášením slova božího brání postavy v doslechu před účinky  zastrašujících a psychických kouzel. Věřící jsou navíc chráněni i proti účinkům „divoké magie zvířat a rostlin vzešlých z podsvětí“.

2: Postava souvislým hlasitým pronášením slova božího brání postavy v doslechu před účinky  zastrašujících a psychických kouzel. Věřící jsou navíc chráněni i proti účinkům „divoké magie zvířat a rostlin vzešlých z podsvětí“ a dále proti zastrašujícím kouzlům a dovednostem kněží.

3: Postava souvislým hlasitým pronášením slova božího brání věřící postavy v doslechu před účinky všech zastrašujících a psychických kouzel i proti účinkům „divoké magie zvířat a rostlin vzešlých z podsvětí“ i kouzel způsobujících lehká zranění (kromě zastrašení samotnými bohy). Věřící však před bohy přímo neprchnou, ale mohou se takticky stáhnout a přeskupit.