Zahnání zlého

Zahnání zlého je dovednost, která věřící postavě umožňuje jménem božstva ovlivnit "zlé" tvory. (viz Pojem zlo )

1: Postava může slovem božím  zabránit "zlému" v útoku na sebe sama. Pokud kněz na tvora zaútočí, nebo to jen naznačí, boží síla přestává fungovat.

2: Postava může slovem božím zabránit až třem "zlým" v útoku na přítomné věřící své víry vč. sebe sama. Pokud postavy na tvora zaútočí, nebo to jen naznačí, boží síla přestává fungovat.

3: Postava může slovem božím zabránit libovolnému počtu "zlých" v útoku na skupinu věřících (vč. inkvizitora), přičemž zlí tvorové prchají z boje.