Ceremonie

Ceremonie je dovednost, která věřící postavě umožní JEDNOU za hru uspořádat ceremonii k uctění svého božstva. Efekt/síla ceremonie je násobně větší, než síla běžného rituálu.

1: Postava může jednou za hru v chrámu svého božstva uspořádat ceremonii. (viz. ceremonie):