Svatá písma

Svatá písma jsou dovedností, která kněžím umožňuje vytvářet svitky se svatým textem. (viz Tvorba písem)

1: Postava může vytvořit svitek, který věřícího, jenž svitek přečetl, obdaří nějakým atributem daného boha.

2: Postava může vytvořit svitek, jež může působit i na nějaký cíl. Efekt je opět dán atributy daného boha.