Zzz - Teologie

(již neplatná dovednost kněží)

Tato dovednost byla dána do neplatných z důvodu, že je nyní určena výhradně pro kněze.