Teologie

Teologie je dovednost, která vyjadřuje znalosti postavy o božstvech, obřadech a všem, co se s bohy spojuje.

1: Postava má přehled o svém božstvu. Dokáže o něm samostatně pohovořit, zná základní symboly, atributy a vlastnosti svého božstva. Zná jeho historii, ví jak probíhají bohoslužby a obřady. Postava s teologií 1. úrovně se do počtu věřících daného božstva počítá dvakrát.

2: Postava zná spojitost  božstva s ostatními božstvy. Orientuje se v ostatních božstvech, která se v Brožově projevují. Postava s teologií 2. úrovně se do počtu věřících při bohoslužbách a rituálech počítá třikrát.

3: Postava zná bohy, kteří se projevují na daném území. Dokáže o svém božstvu hovořit natolik poutavě, že ostatní postavy naslouchající přednášenému nemohou odejít z dosahu výkladu, nejsou-li zjevně setrváním na místě ohroženy na životě. Pro uplatnění účinku musí výklad o božstvu být kontinuální.