Lučba

Znalost elementů a schopnost je extrahovat a očišťovat extrahované esence z bylin a živých tvorů. 

  1. Dokáže získat esence z bylin a tvorů

  2. Dokáže očistit esence a katalyzátory a získávat esence z magických tvorů

  3. Dokáže z magických tvorů získat Mutageny nebo Animu