Dolování a archeologie

Tato dovednost umožňuje hráči těžit v dolech.

1. postava může těžit v kamenných, železných, stříbrných a měděných dolech.

2. postava může těžit ve všech lokacích (vč. archeologických lokací)

Pravidla dolování jsou uvedena v článku o řemeslech a dolování.