Magie, sesílání, efekty (!!)

(Systém magie se změnil pro rok 2018! Věnuj tomuto článku zvýšenou pozornost, a to nejen pokud hraješ mága!)

 

Každé kouzlo ve hře se skládá z vícero složek:

Tučně vyznačené složky kouzla musí znát každý hráč, nehledě na to, jestli sám kouzlí, nebo ne. Nyní postupně ke všem bodům.

 

Způsoby přenosu kouzla

Ve hře se nyní mohou objevit kouzla s různým vodičem - přenašečem efektu ze zdroje (od kouzelníka či ze svitku) k cíli. Základní typy přenosu jsou:

Poznámka k mágovským holím: Mágovské hole samy o sobě fyzické zranění nedávají, užívají se v boji pouze jako vodič magických efektů. Tyto hole musí být měkčené stejně jako zbraně a musí být schválené na registraci.

Efekty kouzel

V současném systému magie jsou efekty bojových kouzel omezeny na několik funkčních efektů, kterým jsou přiřazena tzv. Klíčová slova. Klíčová slova jsou základním stavebním kamenem nového systému a je třeba, aby je každá postava (tj. každý hráč) ovládala!

Mimo bojové efekty mohou existovat i kouzla náročnější na vysvětlení, ale ta budou sesílána výhradně mimo boj, kdy bude možnost cíli důkladně vysvětlit efekt. (Např. kouzla přivolávající halucinace z kněžské magie či podobně budou ryze nebojová!)

 

Bojové efekty a klíčová slova

Tato stať je nejdůležitější z celého článku - klíčová slova a jejich efekt.

 *ve hře se vyskytují i objekty nazvané "pasti". Jedná se o produkty dovednosti Pasti.

 

Určování formy, seslání a ceny kouzla

Tato informace zůstává částečně tajná pouze pro Mágy a další magická povolání, ale cena kouzla a doba sesílání se odvíjí od kombinace efektu kouzla s jeho způsobem přenosu. Formu a konkrétní seslání vždy schvaluje mistr a po vytvoření kouzla je zapsáno do magické knihy!

 

 

Pojem boj - ve hře se mnoho schopností odkazuje na boj ("do konce boje" apod.). Meze boje lze poměrně snadno stanovit intuitivně - následující definice popisuje a vymezuje herně boj:

Pro každou postavu začíná boj první bojovou aktivitou, která je vyvolaná postavou a nebo okolím proti postavě. (Za zahájení boje se považuje i blížící se běžící nepřítel s napřaženou zbraní.) Boj končí v momentě, kdy šarvátka/bitva, do které byla postava zapletena, skončí a nebo se hráč vzdálí tak daleko, že nemá možnost vidět ani slyšet žádné projevy bojů, do kterých se zapojil. To znamená, že pokud chvíli bojujete v šarvátce s bandity, pak na chvíli odejdete sedět ke stromu a hned se vrátíte, jste stále v jednom boji (a dovednosti jako např. Odolnost se počítají dále stejně, neresetují se.)